W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 • Określenie wymagań dotyczących funkcjonalności.
 • Określenie wymagań dotyczących formy graficznej.
 • Określenie wymagań dotyczących elementów animacji.
 • Wyznaczenie ram czasowych w oparciu o analizę wymagań
  (czas realizacji projektu liczony jest od momentu zaakceptowania wersji graficznej).
 • Wycena projektu, potwierdzenie specyfikacji przedstawionej klientowi.
 • Akceptacja specyfikacji oraz wyceny przez klienta.
 • Wpłata zaliczki- 40% wartości projektu.
 • Przygotowanie wstępnej wersji graficznej projektu w oparciu o wytyczne/ materiały klienta.
 • Naniesienie poprawek zgłoszonych przez klienta.
 • Przygotowanie ostatecznej wersji graficznej projektu.
 • Akceptacja ostatecznej wersji graficznej projektu.
 • Podpisanie przez klienta „Potwierdzenia wersji graficznej”.
 • Rozpoczęcie pracy nad stroną programistyczną projektu.
 • Klient jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne materiały/ informacje potrzebne do realizacji projektu w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od daty kiedy zapytanie o materiały/informacje zostało wysłane.
  Brak materiałów/informacji może wpłynąć na czas realizacji projektu.
 • Przedstawienie wersji testowej aplikacji.
 • Naniesienie ewentualnych poprawek dotyczących funkcjonalności projektu.
 • Integracja z zewnętrznymi systemami.
 • Akceptacja ostatecznej formy projektu przez klienta.
 • Uregulowanie reszty należności za projekt.
 • Instalacja gotowego projektu na serwerze wskazanym przez klienta.
 • Finalizacja projektu.